Organizatorem Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej NA ZIELONEJ MURAWIE jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z ul. Królowej Jadwigi 81 w Krakowie, a pomysłodawcą Jakub Pławny - terapeuta zajęciowy z tejże placówki. Podczas organizacji i w trakcie obsługi całego przedsięwzięcia biorą udział wszyscy pracownicy i uczestnicy WTZ. Turniej organizowany jest dla osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, m.in. po kryzysach psychicznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Na turniej zapraszane są instytucje zajmujące się rehabilitacją i terapią zajęciową osób niepełnosprawnych, a w drużynach występują zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie czy terapeuci. Rozgrywki odbywają się od 2006 roku na stadionie Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie lub stadionie Rzemieślniczegto Klubu Sportowego Juvenia w Krakowie. Celem turnieju jest stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwijania pasji sportowych, które stymulują ich rozwój fizyczny oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. Udział w rozgrywkach daje zawodnikom wiele satysfakcji i pozwala na zaprezentowanie swoich możliwości i umiejętności przed szerszym gronem kibiców. Poprzez wspólne działanie uczy też współzawodnictwa opartego na zasadach fair play. Podczas rozgrywek podkreślany jest fakt, iż już sam udział w nich, niezależnie od osiągniętego wyniku, jest sukcesem wszystkich uczestników. Bardzo ważne jest też, że każda z osób, zarówno aktywnie biorąca udział w rozgrywkach, jak i wspierająca osoby grające w roli kibica, ma w trakcie turnieju okazję do doświadczenia radości z osiąganych sukcesów, jak też nauczenia się radzenia sobie z porażką oraz zrozumienia i szacunku dla przeciwnika. Istotnym celem turnieju jest też popularyzacja piłki nożnej wśród osób niepełnosprawnych, w szerszym kontekście popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu oraz integracja różnych środowisk wokół wspólnej idei. Wspomaga nas wiele instytucji i firm prywatnych, którym chci eliśmy w tym miejscu bardzo podziękować - w imieniu organizatorów i przede wszystkim uczestników.


 

 

 

Copyright © 2006-2023 KUBA PŁAWNY